Kierownictwo Instytutu

Instytutem kieruje dr Ewa Milewska specjalista psycholog kliniczny z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej psychologa

1. Doświadczenie w praktyce:
 • a/12 lat w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako psycholog opiniujący na cele postępowań sądowych,
 • b/ 15 lat prowadzenia psychoterapii zaburzeń u dzieci oraz terapii rodzin,
 • c/ 4 lata w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie - kwalifikacja i przygotowanie rodziców do adopcji dzieci,
 • d/ 6 lat w Instytucie Problematyki Przestępczości– badania nad problemem choroby sierocej oraz rozwojem dzieci w domach dziecka,
 • e) 5 lat w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN – Kierownik Zakładu Pomocy Rodzinie
2. Doświadczenie dydaktyczne:
 • a. Od 1994 w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego: wykłady i ćwiczenia z psychologii klinicznej dzieci i dorosłych, problemów rodzin zastępczych i adopcyjnych, psychopatologii kryminalnej.
 • b. Wykłady i ćwiczenia na Wydziale Psychologii WSFiZ z psychologii sądowej,
 • c. Ponadto: wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk:
  • - dla sędziów i prokuratorów z psychologii zeznań świadków,
  • - dla sędziów sądów rodzinnych nt. zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, patologicznych (alkohol, przemoc), rozwiedzionych, zrekonstruowanych,
  • - dla pracowników socjalnych i kuratorów sądowych z diagnozowania środowiska rodzinnego dzieci z problemami wychowawczymi,
  • - dla psychologów z opiniowania sądowego.