• Social Network -

mgr Aleksandra Olewniczak

Position: Psycholog

mgr Aleksandra Olewniczak – psycholog, psycholog sądowy, współtwórca Instytutu, aktualnie przejęła prowadzenie placówki po dr Ewie Milewskiej. W pracy zawodowej głównie zajmuje się psychologią zaburzeń dzieci i młodzieży. Udziela konsultacji w sprawach dzieci, wykonuje diagnozy psychologiczne. Pracuje z rodzinami i udziela wsparcia profilaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego. Opiniuje również w sprawach dotyczących dorosłych m.in. oświadczeń woli.