Dla Sądów, Prokuratur, Policji

Oferta

Dla Sądów, Prokuratur, Policji

  • W sprawach rodzinnych (ocena kwalifikacji i postaw wychowawczych, więzi rodzinnych i sytuacji wychowawczej małoletnich, ocena ewentualnych przeszkód w wykonywaniu władzy i w kontaktach)
  • W innych sprawach cywilnych (stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli oraz ograniczenia wpływające na wady oświadczeń woli, swobodę testowania i zdolność do czynności prawnych),
  • W sprawach o odszkodowanie (wpływ zdarzenia na stan psychiczny poszkodowanego),
  • W sprawach o zadośćuczynienie (straty niematerialne poniesione w wyniku działania innych osób)
  • W sprawach o mobbing (wpływ mobbingu na stan psychiczny ofiary, psychiczne koszty doświadczania mobbingu)
  • psychologiczna analiza zeznań świadków
  • psychologiczna analiza możliwości działania i ewentualnego uniknięcia wypadku drogowego przez kierującego pojazdem
  • zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem
Co zrobić żeby Instytut wydał opinię?

W postanowieniu Sądu wskazać Instytut jako placówkę powołaną do wydania opinii i wraz z aktami przesłać na adres Instytutu.

Po zapoznaniu się z aktami i wstępnej analizie, sporządzamy wycenę i określamy czas niezbędny do wydania opinii. W przypadku konieczności badania, wyznaczamy termin spotkania z osobą badaną. Następnie przesyłamy do Sądu w/w informacje z prośbą o ich akceptację. W przypadku badań prosimy Sąd o wezwanie osób badanych na podany termin.

Termin oczekiwania na badanie to około 2 – 3 miesiące. Po przeprowadzonym badaniu, termin na wydanie opinii to około 2 miesiące.

Czas wydania opinii w sprawach niewymagających badania to około 4 miesiące.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Telefon: +48 502-609-148
Email: kontakt@ipps.pl