Dla Kancelarii Adwokackich, Radcowskich, Notarialnych

Oferta

Dla Kancelarii Adwokackich, Radcowskich, Notarialnych

  • w sprawach rodzinnych (ocena aktualnego stanu psychicznego małoletnich w związku z sytuacją rodzinną, wychowawczą)
  • w innych sprawach cywilnych (stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli oraz ograniczenia wpływające na wady oświadczeń woli, swobodę testowania i zdolność do czynności prawnych),
  • w sprawach o odszkodowanie (psychologiczne aspekty wypadków drogowych)
  • w sprawach karnych: ocena zeznań świadków (dorosłych i dzieci),
Koszt i czas sporządzenia opinii ustalany jest indywidulanie, po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami sprawy i opisaniem problemu.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

Telefon: +48 502-609-148
Email: kontakt@ipps.pl