• Social Network -

dr Adam Kłodecki

Position: Specjalista psycholog kliniczny

dr Adam Kłodecki – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista hipnoterapii, superwizor Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (Telefony Zaufania ), specjalista psychoterapii NLP. Posiada 40 lat praktyki psychoterapeutycznej wspierającej ludzi z zaburzeniami nerwicowymi, uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współuzależnionymi, DDA, z depresją, z zaburzeniami osobowości, z tzw. podwójną diagnozą. Przez 33 lata szef Ośrodka Terapeutycznego „Goplańska” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w dorobku zawodowym: wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, 20 lat aktywności jako biegły sądowy w zakresie uzależnień, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w zakresie psychoterapii zaburzeń nerwicowych). Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konferencji dotyczących różnych obszarów psychoterapii (w Polsce, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii – tematy obejmowały m.in. koncepcje psychoterapii, sposoby radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, problematykę zaburzeń lękowych, depresji, samobójstw, relacji terapeutycznej itp. ). Autor wielu specjalistycznych artykułów na temat psychoterapii i leczenia uzależnień. Prywatnie instruktor narciarski, żeglarz, kajakarz, podróżnik.