• Social Network -

dr Ewa Tokarczyk

Position: Psycholog

dr Ewa Tokarczyk – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna dziecka. Praca doktorska z zakresu społecznego nieprzystosowania i resocjalizacji dzieci i młodzieży. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, społecznej, klinicznej dziecka, psychologii rodziny, problematyki motywacji oraz pracy nad zmianą niepożądanych nawyków. Przez cały okres pracy zawodowej opiniowała w sprawach rodzinnych, nieletnich, psychologicznej analizy zeznań małoletnich. W przypadku osób dorosłych, w sprawach o mobbing i zadośćuczynienie.