• Social Network -

lek. med. Przemysław Nejno

Position: Specjalista psychiatra

lek. med. Przemysław Nejno – specjalista psychiatra. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych, ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu innych chorób (psychozy, uzależnienia). W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, otępieniami, zaburzeniami osobowości. Będąc jednocześnie psychoterapeutą łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Pracował jako Ordynator Oddziału Dziennego w MSCZ w Pruszkowie (Szpital Psychiatryczny w Tworkach). Ukończył szkolenie z psychoterapii w podejściu zintegrowanym, prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu sądowym w sprawach karnych, wykroczeniowych i cywilnych.